Święto Niepodległości
8 listopada 2019
Byłeś z nami…
20 listopada 2019

TYGODNIOWY GRAFIK ZAJĘĆ SZKOLNYCH

PONIEDZIAŁEK
KLASA VKLASA VI AKLASA VI BKLASA VIIKLASA VIII
8.05-8.50HISTORIARELIGIATECHNIKACHEMIAJ.NIEMIECKI
9.00-9.45HISTORIARELIGIAPLASTYKACHEMIAJ.NIEMIECKI
9.55-10.40RELIGIATECHNIKAHISTORIAJ.NIEMIECKICHEMIA
11.00-11.45RELIGIAPLASTYKAHISTORIAJ.NIEMIECKICHEMIA
11.55-12.40J.POLSKIMATEMATYKARELIGIAPLASTYKAHISTORIA
12.50-13.35J.POLSKIHISTORIARELIGIAMATEMATYKAJ.ANGIELSKI
13.45-14.30J.ANGIELSKIJ.POLSKIMATEMATYKAHISTORIARELIGIA
15.00–15.45 ZAJĘCIA JĘZYKOWEHISTORIARELIGIA
ZAJĘCIA TEATRALNE
WTOREK
8.05-8.50WFBIOLOGIAJ.POLSKIJ.ANGIELSKIMATEMATYKA
9.00-9.45WFGEOGRAFIAJ.POLSKIJ.ANGIELSKIMATEMATYKA
9.55-10.40MATEMATYKAJ.ANGIELSKIWFBIOLOGIAJ.POLSKI
11.00-11.45MATEMATYKAJ.ANGIELSKIWFGEOGRAFIAJ.POLSKI
11.55-12.40J.ANGIELSKIMATEMATYKABIOLOGIAJ.POLSKIWF
12.50-13.35BIOLOGIAMATEMATYKAJ.ANGIELSKIJ.POLSKIWF
13.45-14.30GEOGRAFIAJ.POLSKIDYD-WYR-J.POLMATEMATYKAJ.ANGIELSKI
15.00-15.45GODZ.WYCH.DYD-WYR-J.POL.WDŻMUZYKA
ŚRODA
8.05-8.50INF/KOR-KOMJ.POLSKIJ.ANGIELSKIRELIGIAWOS
9.00-9.45INF/KOR-KOMJ.POLSKIJ.ANGIELSKIRELIGIASOCJOTERAPIA
9.55-10.40WDŻINF/KOR-KOMPLASTYKA-ARTJ.ANGIELSKIJ.POLSKI
11.00-11.45PLASTYKAINF/KOR-KOMSOCJOTERAPIAJ.POLSKIJ.ANGIELSKI
11.55-12.40TECHNIKAJ.ANGIELSKIMATEMATYKAJ.POLSKIINF/KOR-KOM
12.50-13.35PLASTYKA-ARTHISTORIAJ.POLSKIMATEMATYKAINF/KOR-KOM
13.45-14.30MATEMATYKAPLASTYKA-ARTJ.POLSKIGODZ.-WYCH.HISTORIA
15.00-15.45 WE  X2WF X2
CZWARTEK
8.05-8.50WFJ.POLSKIBIOLOGIAWFEDB
9.00-9.45WFprzejazdprzejazdWFJ.POLSKI
9.55-10.40J.POLSKIWFWFINF/KOR-KOMBIOLOGIA
11.00-11.45J.POLSKIWFWFINF/KOR-KOMGEOGRAFIA
11.55-12.40MATEMATYKAGODZ.-WYCH.INF/KOR-KOMBIOLOGIAFIZYKA
12.50-13.35J.ANGIELSKIMATEMATYKAINF/KOR-KOMGEOGRAFIAFIZYKA
13.45-14.30WDŻMATEMATYKAWOS
15.00-15.45DYD-WYRÓW.
PIĄTEK
8.05-8.50SOCJOTERAPIAMUZYKAJ.POLSKIFIZYKAMATEMATYKA
9.00-9.45J.POLSKISOCJOTERAPIAMUZYKAFIZYKAMATEMATYKA
9.55-10.40MUZYKAWFSOCJOTERAPIAMATEMATYKAJ.POLSKI
11.00-11.45DYD – WYRÓW.WFMATEMATYKAJ.POLSKIGODZ.WYCH.
11.55-12.40TERAPIAARTTERAPIAGODZ.WYCH.DYD – WYRÓW.ZAJ.MATEMAT.
12.50-13.35TERAPIAARTTERAPIAZAJ.MATEMAT.
13.45-14.30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *