Jak umieścić dziecko w MOS1?

1.Złożyć pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w rejonowej, odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania, poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2.Złożyć w starostwie powiatowym właściwym  dla miejsca zamieszkania wniosek o wydanie skierowania do naszej placówki.

3.Przygotować następujące, niezbędne dokumenty:    

– odpis aktu urodzenia,                        

– potwierdzenie zameldowania,                          

– kartę zdrowia i kartę szczepień,                      

– ostatnie świadectwo szkolne,                          

– odpis arkusza ocen (przygotowuje szkoła).

4.Dowieźć dziecko do ośrodka w terminie określonym w skierowaniu i uzgodnionym  telefonicznie z placówką

Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych / wobec dziecka przebywającego w placówce

1. Wyposażanie dziecka w niezbędną, odpowiednią do pory roku odzież, obuwie sportowe, klapki, środki higieny osobistej, podreczniki,                 przybory i pomoce szkolne, do których należą:

 • biały papier ksero A4 (do sprawdzianów, testów) – 1 ryza
 • zeszyt (80 kartek) w kratkę – 1 sztuka
 • zeszyt (60 kartek) w kratkę – 3 sztuki
 • zeszyt (32 kartki) w kratkę – 2 sztuki
 • zeszyt (60 kartek) w linię – 2 sztuki
 • zeszyt nutowy
 • zestaw przyborów ( ekierka, linijka, cyrkiel, kątomierz)
 • długopis – 2 sztuki
 • bloki małe A 4 ( zwykły biały, techniczny biały, kolorowy)
 • bloki duże A 3  ( zwykły biały, techniczny biały, techniczny kolorowy )
 • kleje  w tubkach  ( zwykły i Magik )
 • ołówki – 4 sztuki,
 • gumka  – 2 sztuki,
 • temperówka,
 • nożyczki, kredki „Bambino” (tylko takie),
 • pędzle ( 1 gruby, 1 cienki),
 • farby plakatowe (w tubkach lub zakręcanych słoiczkach

2. Respektowanie regulaminu placówki oraz ścisłej współpracy z kadrą pedagogiczną w zakresie spraw dydaktyczno – wychowawczych                i opiekuńczych

3. Systematyczne utrzymywanie kontaktu telefonicznego i osobistego z dzieckiem.

4. Zabieranie dziecka do domu rodzinnego w dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami.

5. Utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcą prowadzącym wychowanka i pedagogiem ośrodka.

4. Systematyczne i terminowe wnoszenie opłat za wyżywienie w kwotach wynikających z dziennej stawki żywieniowej                                            (obecnie 10,00 zł dziennie).

6. Uczestniczenie w zebraniach i zajęciach doskonalących umiejętności wychowawcze.

7. Systematyczne informowanie o zachowaniu dziecka w domu, w czasie jego przebywania poza placówką.

Co zapewniamy naszym wychowankom?

1. Miejsce w internacie, cztery posiłki dziennie.

2. Pełną całodobową opiekę pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą, terapeutyczną ).

3. Pomoc medyczną w nagłych wypadkach.

4. Możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i ukierunkowanie dalszej nauki w gimnazjum ogólnodostępnym lub uzawodowionym.

Dojazd do MOS1

 • Z dworca PKP Szczecin Dąbie autobusem73D  (27 minut, cena biletu ulgowego 1,50 zł, normalnego 3 zł )
 • Ze stacji PKP Zdunowa (7minut cena biletu ulgowego 1 zł, normalnego 2zł ) 
 • Z Basenu Górniczego autobusem 73Z (24 minuty cena biletu ulgowego 1,50 zł, normalnego 3 zł).

Uwaga: dowożąc dziecko rodzic korzysta ze zniżek PKP.

Poradniki wychowawcze

Drodzy Rodzice. Chciałabym w tym miejscu zamieścić tytuły kilku poradników, których lektura być może ułatwi Wam rozwiązywanie problemów wychowawczych, nasunie jakieś ciekawe pomysły lub po prostu odpowie na nurtujące Was pytania.

 1. „Burza mózgu u nastolatka” Jasper Juul,
 2. „Jak wychowywać wnuki. Poradnik dla wszystkich babć i dziadków” Darcy, Tim Kimmel,
 3. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Faber Adele, Mazlish Elaine,
 4. „Sposób na trudne dziecko” Agnieszka Pisula i Artur Kołakowski,
 5. „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” Kevin Steede,
 6. „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić?” – Robert Mackenzie,
 7. „Wychowanie bez nagród i kar. Rodzicielstwo bezwarunkowe” Alfie Kohn,
 8. „Nie z miłości” Jesper Jull,
 9. „Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być” Adele Faber, Elaine Mazlish
 10. „Czas niepewności. O dzieciach w rodzinach zastępczych” Jennifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright

Polecam- bibliotekarz szkolny.